Grzelka, M. „O kształcie Debaty Publicznej (casus Intelektualisty)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 17, styczeń 2010, s. 41-52, doi:10.14746/pspsj.2010.17.3.