Kołodziejczyk, M. „Znajomość Frazeologii Regionalnej wśród poznaniaków”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 17, styczeń 2010, s. 53-68, doi:10.14746/pspsj.2010.17.4.