Nowowiejski, B. „W Sprawie wpływów języka Niemieckiego Na Polszczyznę”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 17, styczeń 2010, s. 113-29, doi:10.14746/pspsj.2010.17.8.