Mariak, L. „«O Zachowaniu Się Przy stole», Czyli językowa Kreacja obyczajów Biesiadnych W Krzyżakach Henryka Sienkiewicza”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 17, styczeń 2010, s. 205-28, doi:10.14746/pspsj.2010.17.14.