Kołodziejczyk, M. „Jolanta Tambor, Mowa Górnoślązaków Oraz Ich świadomość językowa I Etniczna, Wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, Ss. 316”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 17, styczeń 2010, s. 286-91, doi:10.14746/pspsj.2010.17.22.