Graf, M. „Konferencja «Miasto W Perspektywie Onomastyki I historii»”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 17, styczeń 2010, s. 307-12, doi:10.14746/pspsj.2010.17.26.