Skibski, K. „Problem Semantycznych Innowacji Frazeologicznych W Tekstach Literackich”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 17, styczeń 2010, s. 139-50, doi:10.14746/pspsj.2010.17.10.