Jachimowska, K. „Kompetencja językowa I Komunikacyjna Dzieci Z Zaburzeniami słuchu W kontekście Wzorca Gatunkowego SMS-a”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 26, nr 2, grudzień 2019, s. 61-74, doi:10.14746/pspsj.2019.26.2.4.