Osiewicz, M. „Analiza Kwantytatywno-porównawcza słownictwa Ksiąg O Gospodarstwie Piotra Krescentyna (1549)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 19, nr 1, styczeń 2012, s. 67-92, doi:10.14746/pspsj.2012.19.1.5.