Słoboda, A. „Akomodacja składniowa W obrębie Grup Imiennych Z Liczebnikiem głównym W średniowiecznej Polszczyźnie”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 18, nr 2, styczeń 2011, s. 91-104, doi:10.14746/pspsj.2011.18.2.6.