Lenartowicz-Zagrodna, A. „Defensio Verae Translationis Corporis Catechismi in Linguam Polonicam, Adversus Calumnias Joannis Secluciani Jana Maleckiego – przekład Wraz Z Komentarzem”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 18, nr 2, styczeń 2011, s. 107-44, doi:10.14746/pspsj.2011.18.2.7.