Kaptur, E. „Semantyka I Funkcje Barwy Czerwonej W Solaris Stanisława Lema”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 18, nr 1, styczeń 2011, s. 19-34, doi:10.14746/pspsj.2011.18.1.2.