Janusz, Alicja. „Świat Dysku W przekładzie”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 27, nr 1, wrzesień 2020, s. 105-14, doi:10.14746/pspsj.2020.27.1.7.