Walczak, B. „Wanda Decyk-Zięba, Leksykon Geograficzny Bazylianina Hilariona Karpińskiego. Studium historycznojęzykowe (wybrane zagadnienia), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, Ss. 326”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 18, nr 1, styczeń 2011, s. 157-60, doi:10.14746/pspsj.2011.18.1.10.