Karwowski, S. „Ogłoszenia sprzedaży odzieży Damskiej a metody wpływania Na Odbiorcę”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 21, nr 1, styczeń 2014, s. 63-73, doi:10.14746/pspsj.2014.21.1.4.