Żuraszek-Ryś, I. „Czy Łużyce Są Nam Bliskie? O nazwach z członami Łużyce, łużycki i Łużyczanin / Łużyczanka We współczesnej Polszczyźnie”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 21, nr 1, styczeń 2014, s. 95-106, doi:10.14746/pspsj.2014.21.1.6.