Matuszewska, I. „Funkcje partykuły «no» w dziecięcych Wypowiedziach mówionych”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 21, nr 1, styczeń 2014, s. 151-67, doi:10.14746/pspsj.2014.21.1.10.