Piotrowicz, A. „Rafał Sidorowicz, «Teleobecne »ja«. Językowa Autoprezentacja Nadawcy w blogu», Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, ss. 222”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 21, nr 1, styczeń 2014, s. 199-04, doi:10.14746/pspsj.2014.21.1.13.