Wiatrowski, P. „Małgorzata Golanowska, Joanna Kwasiborska, Dorota Lipiec, Aleksandra Sienniak, Danuta Emiluta-Rozya, «Wybrane Zagadnienia Logopedyczne. Cz. III: ś, ź, ć, dź», Wydawnictwo Komlogo, Gliwice 2011, ss. 86”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 21, nr 1, styczeń 2014, s. 207-11, doi:10.14746/pspsj.2014.21.1.15.