Krygier-Łączkowska, A. „Wykaz Prac Magisterskich Napisanych Na Seminariach językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UAM w roku Akademickim 2012/2013”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 21, nr 1, styczeń 2014, s. 215-8, doi:10.14746/pspsj.2014.21.1.16.