Lewaszkiewicz, Tadeusz. „Świadomość językowa I Zainteresowania językoznawcze Adama Naruszewicza”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 27, nr 2, grudzień 2020, s. 85-97, doi:10.14746/pspsj.2020.27.2.5.