Osiewicz, M. „Oznaczanie palatalności L W Drukach Polskich Z XVI Wieku”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 27, nr 2, grudzień 2020, s. 113-28, doi:10.14746/pspsj.2020.27.2.7.