Szczaus, Agnieszka. „Tytuły W Dawnej Prasie Popularnonaukowej (na przykładzie «Nowych Wiadomości Ekonomicznych I Uczonych» 1758–1761)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 27, nr 2, grudzień 2020, s. 221-3, doi:10.14746/pspsj.2020.27.2.12.