Błaszczyk, M. „Związki Frazeologiczne z komponentem Somatycznym Jako Nazwy Uczuć w «Chłopach» Władysława Stanisława Reymonta”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 21, nr 2, styczeń 2014, s. 117-35, doi:10.14746/pspsj.2014.21.2.8.