Miławska, M. „Jerzy Bralczyk, Jan Miodek, Andrzej Markowski, Jerzy Sosnowski, Wszystko zależy Od Przyimka. Bralczyk, Miodek, Markowski w rozmowie z Jerzym Sosnowskim, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2014, ss. 286”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 21, nr 2, styczeń 2014, s. 199-03, doi:10.14746/pspsj.2014.21.2.14.