Sarnowska-Giefing, I. „Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Genologia Onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie Motywacyjno-Komunikatywnej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013, ss. 419”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 21, nr 2, styczeń 2014, s. 213-7, doi:10.14746/pspsj.2014.21.2.16.