Bieniek, A., i R. Lorent. „Legal Design Jako narzędzie umożliwiające osiągnięcie komunikatywności Tekstu Prawnego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 28, nr 1, wrzesień 2021, s. 11-22, doi:10.14746/pspsj.2021.28.1.1.