Kordela, M. „Kodowanie wartości Prawnych W Przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Z 1997 Roku. Perspektywa Aksjologicznej wykładni Prawa”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 28, nr 1, wrzesień 2021, s. 57-70, doi:10.14746/pspsj.2021.28.1.4.