Gaś, S. „Zwroty grzecznościowe W Korespondencji Prywatnej Na Śląsku Cieszyńskim końca XIX I Pierwszej połowy XX Wieku”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 28, nr 1, wrzesień 2021, s. 207-18, doi:10.14746/pspsj.2021.28.1.14.