Bryła , Władysława. „O świadomości Genologicznej Józefa Piłsudskiego (rekonesans)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 28, nr 2, grudzień 2021, s. 11-22, doi:10.14746/pspsj.2021.28.2.1.