Jankowiak, L. A. „Leksykografia Andrzeja Calagiusa. Uwagi wstępne”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 28, nr 2, grudzień 2021, s. 43-73, doi:10.14746/pspsj.2021.28.2.3.