Kozaryn, D. . „Arka Przymierza W Kronice, to Jest Historyi świata Marcina Bielskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 28, nr 2, grudzień 2021, s. 75-85, doi:10.14746/pspsj.2021.28.2.4.