Kozaryn, D. ., i A. . Szczaus. „Uwagi Etymologiczne W Dawnych Tekstach użytkowych (na przykładzie Kroniki, to Jest Historyi świata Marcina Bielskiego, Informacyi Matematycznej Wojciecha Bystrzonowskiego I Nowych Aten Benedykta Chmielowskiego)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 28, nr 2, grudzień 2021, s. 87-105, doi:10.14746/pspsj.2021.28.2.5.