Sokólska , Urszula. „Językoznawcze Zainteresowania Józefa Ignacego Kraszewskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 28, nr 2, grudzień 2021, s. 125-42, doi:10.14746/pspsj.2021.28.2.7.