Szamryk , K. K. . „Choroby I Ich Objawy W XIX-Wiecznym Słowniku Polsko-łacińsko-łotewskim Jana Kurmina”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 28, nr 2, grudzień 2021, s. 143-57, doi:10.14746/pspsj.2021.28.2.8.