Koper , M. . „Obsceniczne, Obraźliwe Czy «śmieszne»? O Odbiorze społecznym Kilku typów Nazw Miejscowych Pogranicza Polsko-wschodniosłowiańskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 28, nr 2, grudzień 2021, s. 259-70, doi:10.14746/pspsj.2021.28.2.15.