Makarski , W. . „Z Badań Nad Biłgorajem. Weryfikacja I dopełnienie”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 28, nr 2, grudzień 2021, s. 285-97, doi:10.14746/pspsj.2021.28.2.17.