Jankowiak, Lucyna Agnieszka. „Funkcja słownictwa Medycznego w twórczości Stefana Żeromskiego (uwagi wstępne)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 22, nr 2, styczeń 2015, s. 37-53, doi:10.14746/pspsj.2015.22.2.2.