Krótki, Z. „Polskie Leksemy o rdzeniu Piecz-/Piek- Pochodne Od Piec Się”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 22, nr 2, styczeń 2015, s. 69-88, doi:10.14746/pspsj.2015.22.2.4.