Osiewicz, Marek. „Oboczność Ir  Er (≤ *ŕ̥) w Księgach o gospodarstwie (Kraków 1549, Helena Unglerowa)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 22, nr 2, styczeń 2015, s. 103-28, doi:10.14746/pspsj.2015.22.2.6.