Pihan-Kijasowa, Alicja, i Agnieszka Motyl. „O regionalności XVII-Wiecznych Kazań Pogrzebowych. Część III: Druki gdańskie”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 22, nr 2, styczeń 2015, s. 143-65, doi:10.14746/pspsj.2015.22.2.8.