Grzelka, M. „O tkaniu z cytatów (Elżbieta Biardzka, Przytoczenia w prasie Codziennej, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2014, ss. 203)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 22, nr 2, styczeń 2015, s. 201-6, doi:10.14746/pspsj.2015.22.2.11.