Kijak, Agnieszka. „Adam Siwiec, Nazwy własne obiektów Handlowo- -usługowych w przestrzeni Miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, ss. 231”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 22, nr 2, styczeń 2015, s. 207-12, doi:10.14746/pspsj.2015.22.2.12.