Kula, A. „Agnieszka Kampka, Debata Publiczna. Zmiany społecznych Norm Komunikacji, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014, ss. 234”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 22, nr 2, styczeń 2015, s. 213-8, doi:10.14746/pspsj.2015.22.2.13.