de Castilla, Nuria, i in. „Aljamiado Literature in Renaissance Europe. Definitions, Area, Language”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 30, nr 1, wrzesień 2023, s. 9-24, doi:10.14746/pspsj.2023.30.1.1.