Falana-Jafra, Anna. „Analizy Semantyczne Groźby Jako Aktu Mowy. Ujęcie przeglądowo-Krytyczne”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 30, nr 1, wrzesień 2023, s. 25-40, doi:10.14746/pspsj.2023.30.1.2.