Hawrysz, Magdalena. „Herstory. The Value of Diaries As Sources for the Study of Women’s Independence Discourse: The Category of Viewpoint”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 30, nr 1, wrzesień 2023, s. 41-55, doi:10.14746/pspsj.2023.30.1.3.