Lisczyk, Karolina. „Gorszyciel, Deprawator, Demoralizator – O Nazwach osób nieprzestrzegających Norm”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 30, nr 1, wrzesień 2023, s. 71-89, doi:10.14746/pspsj.2023.30.1.5.