Piotrowicz-Krenc, Anna, i Małgorzata Witaszek-Samborska. „Karawaka (Caravaca Cross) and Its Synonyms, or Lexical Returns”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 30, nr 1, wrzesień 2023, s. 91-119, doi:10.14746/pspsj.2023.30.1.6.