Rejter, Artur. „The Scientific Discourse of Contemporary Humanities. Towards Postmodern De Normalization (?)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 30, nr 1, wrzesień 2023, s. 141-5, doi:10.14746/pspsj.2023.30.1.8.